شنبه, 02ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی بزرگان فهرست آثار صادق هدایت

نام‌آوران ایرانی

فهرست آثار صادق هدایت

بهروز پویا

کتاب «رباعیات خیام»، ۱۳۰۲

 «زبان حال یک الاغ به وقت مرگ»، مجله وفا، سال دوم، شماره۶، ص ۶۸-۱۶۴

 کتاب «انسان و حیوان»، انتشارات بروخیم، ۱۳۰۵

 مقاله‌ی «جادوگری در ایران: La Magie en Perse »، به زبان فرانسه در مجله فرانسوی Le Voile dIsis شماره ۷۹، سال ۳۱، چاپ پاریس

 داستان «مرگ» در مجله ایرانشهر، دوره چهارم، شماره۱۱، چاپ برلن،۱۳۰۶، ص ۸۲-۶۸۰

 کتاب «فواید گیاهخواری»، چاپ برلین، ۱۳۰۶

 داستان کوتاه«زنده به گور»، ۱۳۰۹

 داستان «اسیر فرانسوی»، ۱۳۰۹

 کتاب نمایش نامه‌ی «پروین دختر ساسان»، چاپ کتابخانه فردوسی، ۱۳۰۹

 مجموعه داستان «زنده به گور»،  (شامل این داستان ها: زنده به گور، اسیر فرانسوی، داود گوژپشت، مادلن، آتش پرست، آبجی خانم، مرده خورها، آب زندگی)، ۱۳۰۹

 مجموعه انیران که هدایت در آن داستان«سایه مغول» را نوشت، چاپ مطبعه فرهومند، ۱۳۱۰

 ترجمه داستان «کور و برادرش» از آرتور شینسلر Arthur Schnitzler نویسنده اطریشی، مجله افسانه، دوره سوم، شماره ۴و۵

 ترجمه داستان «کلاغ پیر» از الکساندر لانژکیلاند Alexandre Lange Kielland نویسنده نروژی، مجله افسانه، دوره ۳، شماره ۱۱

 ترجمه داستان «تمشک تیغ دار» از آنتوان چخوف، نویسنده شهیر روسی Anton Pavlovitch Tchekhov، مجله افسانه، دوره ۳، شماره ۲۳
 
 ترجمه داستان«مرداب حبشه» از کاستن شراو، نویسنده فرانسوی Gaston Cherau ، مجله افسانه، دوره ۳، شماره ۲۸

 داستان «درد دل میرزا یداله» که بعدا به نام داستان محلل چاپ شد، مجله افسانه، دوره ۳، جزوه ۲۸

 ترجمه «مشاور مخصوص» از آنتوان چخوف، مجله افسانه، سال سوم، شماره ۲۸

 «حکایت با نتیجه»، مجله افسانه، دوره ۳، شماره ۳۱

 داستان «شب های ورامین»، مجله افسانه، دوره سوم، شماره ۳۲

 کتاب قطع جیبی «اوسانه»، نشریه آریان کوده

 مقاله «جادوگری در ایران»، مجله جهان نو، سال دوم، شماره اول، ۱۳۱۱

  کتاب سفرنامه‌ی «اصفهان نصف جهان»، چاپ کتابخانه خاور، ۱۳۱۱

 کتاب مجموعه «سه قطره خون» (شامل این داستان ها: سه قطره خون، گرداب، داش آکل، آینه شکسته، طلب آمرزش، لاله، صورتک ها، چنگال، محلل)، ۱۳۱۱

  مقدمه صادق هدایت بر کتاب «دوشیزه اورلئان» اثر شیلر، با ترجمه بزرگ علوی، با عنوان «چطور ژاندارک دوشیزه اورلئان شده؟»، ۱۳۱۲

 کتاب «نیرنگستان»، ۱۳۱۲

 کتاب مجموعه «سایه روشن» (شامل این داستان ها: س.گ.ل.ل، زنی که مردش را گم کرد، عروسک پشت پرده، آفرینگان، شب های ورامین، آخرین لبخند، پدران آدم)، ۱۳۱۲

 کتاب «مازیار» با همکاری مجتبی مینوی، ۱۳۱۲
 
 کتاب «البعثه الاسلامیه فی البلاد الافرنجیه»، ۱۳-۱۳۱۲

 کتاب «وغ وغ ساهاب»، با همکاری مسعود فرزاد، ۱۳۱۳

 کتاب «ترانه های خیام»، مطبعه روشنایی، ۱۳۱۳

 ترجمه داستان «شرط بندی» از آنتوان چخوف در مجموعه گل های رنگارنگ، ۱۳۱۵

 رمان «بوف کور»، ۱۳۱۵

 ترجمه متن پهلوی «کارنامه اردشیر پاپکان» و « زند و هومن یسن»، ۱۳۱۸

 مقاله «ترانه های عامیانه»، مجله موسیقی، سال اول، شماره های ۶ و ۷، ۱۳۱۸

 مقاله «متل های فارسی»، مجله موسیقی، شماره۸، ۱۳۱۸
 
 مقاله ی قصه های «آقاموشه»، «شنگول و منگول»، مجله موسیقی، شماره ۸، ۱۳۱۸
 
 مقاله قصه های «لچک کوچولوی قرمز»، مجله موسیقی، سال دوم، شماره۲، ۱۳۱۹

 مقاله «چایکووسکی»، مجله موسیقی، سال دوم، شماره۳
 
 مقاله «پیرامون لغت فرس اسدی»، مجله موسیقی، سال دوم، شماره۱۱ و ۱۲
 
 مقاله «شیوه نوین در تحقیق ادبی»، مجله موسیقی، سال دوم، شماره۱۱و ۱۲

 ترجمه متن پهلوی «گجسته ابالیش»، ۱۳۲۰

  «داستان ناز»، مجله موسیقی، سال سوم، شماره دوم
 
  مقاله «شیوه های نوین در شعر فارسی»، مجله موسیقی، سال سوم، شماره ۳

 «سنگ صبور»، مجله موسیقی، سال سوم، شماره۶و ۷
 
 کتاب مجموعه داستان «سگ ولگرد» (شامل داستان های: سگ ولگرد، دن ژوان کرج، بن بست، کاتیا، تخت ابونصر، تجلی، تاریکخانه، میهن پرست)، ۱۳۲۱

  ترجمه متن پهلوی «شهرستانهای ایران»، مجله مهر، سال هشتم، شماره یکم و شماره دوم و شماره سوم
 
 داستان «آب زندگی»، انتشارات فرهنگ تهران

  چاپ بخش هایی از «بوف کور» در مجله ایران

 «بن بست: Limpasse»، چاپ فرانسه، 1942

 کتاب داستان «علویه خانم»، ۱۳۲۲

 ترجمه متن پهلوی «گزارش گمان شکن»

 ترجمه متن پهلوی «یادگار جاماسب»، مجله سخن، سال یکم، شماره های سوم و چهارم-پنجم

 ترجمه «گورستان زنان خیانتکار»: از آرتور کریستین سن ایران شناس دانمارکی، مجله سخن، سال اول، شماره هفتم-هشتم

  ترجمه «جلو قانون»، فرانتس کافکا، مجله سخن، شماره ۱۱و ۱۲
 
  بازنشر ترجمه پهلوی «کارنامه اردشیر پاپکان»
 
 «چگونه نویسنده نشدم»، مجله سخن

 «آب زندگی»، روزنامه مردم

  ترجمه «اوراشیما، قصه ژاپونی»، مجله سخن، سال دوم، شماره اول

 نقد «بازرس»: اثر گوگول، ترجمه در مجله پیام نو، سال اول
 
 «ملا نصرالدین در بخارا»: مجله پیام نو،سال اول، شماره اول

  ترجمه متن پهلوی «زند و هومن یسن»

 کتاب مجموعه داستان «ولنگاری» (شامل داستانهای: قضیه مرغ روح، قضیه زیر بته، قضیه فرهنگستان، قضیه دست بر قضا، قضیه خر دجال، قضیه نمک ترکی)، ۱۳۲۳

 کتاب داستان بلند  «حاجی آقا»، ۱۳۲۴

نقد «خاموشی دریا»، اثر ورکور - مجله سخن، سال دوم،شماره سوم

«چند نکته درباره ویس و رامین» - مجله پیام نو،سال اول،شماره نهم و شماره دهم

«طلب آمرزش» - از کتاب سه قطره خون، مجله پیام نو، سال اول، شماره۱۲

«شنگول و منگول»، مجله پیام نو،سال دوم، شماره سوم

انتقاد بر ترجمه رساله «غفران» ابوالعلاء معری، مجله پیام نو، سال دوم، شماره۹

«فلکلر یا فرهنگ توده»، مجله سخن،‌سال دوم، شماره های سوم و چهارم

«طرح کلی برای کاوش فلکلر یک منطقه»، مجله سخن، سال دوم، شماره۴

ترجمه «شغال و عرب»، فرانتس کافکا،‌ مجله سخن،‌ سال دوم، شماره۵

ترجمه متن پهلوی «آمدن شاه بهرام ورجاوند»، مجله سخن، سال دوم، شماره۷

«خط پهلوی و الفبای صوتی»، مجله سخن، سال دوم، شماره های هشتم و نهم

ترجمه «دیوار»، از ژان پل سارتر، مجله سخن، سال دوم، شماره۱۱-۱۲

«سامپینگه: Sampingue»،  به زبان فرانسه، ژورنال دوتهران

 «هوسباز: Lunatique»، به زبان فرانسه، ژورنال دوتهران

 «افسانه آفرینش»، چاپ پاریس، ۱۳۲۵

 بازنشر «آبجی خانم» - از مجموعه زنده به گور، مجله پیام نو، سال دوم، شماره۶

 «فردا»، مجله پیام نو، سال دوم، شماره۷و۸

 ترجمه داستان «فردا» به زبان فرانسه در ژورنال دوتهران
 
 ترجمه «گراکوش شکارچی»، فرانتس کافکا، مجله سخن،‌سال سوم، شماره۱

 «قصه کدو»، مجله سخن، دوره سوم، شماره۴

 «ترجمه هنر ساسانی در غرفه مدال ها» - اثر «ال مور گشترن»، مجله سخن، سال سوم، شماره۵

 «بلبل سرگشته»، مجله سخن، سال سوم، شماره۶و۷

  مقدمه بر کتاب «کارخانه مطلق سازی» نوشته کارل چابک، نویسنده چک اسلواکی، با ترجمه حسن قائمیان

  «پیام کافکا» به عنوان مقدمه ای بر کتاب «گروه محکومین» فرانتس کافکا، ۱۳۲۷

 کتاب داستان «توپ مرواری»، ۱۳۲۷

  ترجمه «مسخ»، فرانتس کافکا، با همکاری حسن قائمیان، ۱۳۲۹

  برخی آثار هدایت از قبیل برخی داستان ها، نامه ها، نقاشی ها و... نیز پس از مرگش گردآوری و انتشار یافت، توسط حسن قائمیان، پرویز ناتل خانلری، محمود کتیرایی، محمد بهارلو و‌...


در مورد صادق هدایت و نقد و تحلیل اندیشه و هنر وی تا کنون کتاب های فراوانی در ایران و کشورهای دیگر نگاشته شده است؛ کتاب های معرفی شده برخی از شناخته شده ترین نقد و بررسی های صادق هدایت در ایران

هستند:

 صادق هدایت، از افسانه تا واقعیت، نوشته محمدعلی همایون کاتوزیان، ترجمه فیروزه مهاجر، نشر مرکز
(کاتوزیان کتاب های دیگری هم در مورد هدایت نوشته است از جمله: نقدی بر بوف کور هدایت، نشر مرکز، ۱۳۷۳؛ طنز و طنزینه هدایت، نشر پردیس دانش؛ صادق هدایت و مرگ نویسنده، ترجمه فیروزه مهاجر، نشر

مرکز، ۱۳۷۲)

 بازتاب اسطوره در بوف کور، جلال ستاری، نشر توس

 تاویل بوف کور، از محمدتقی غیاثی، نشر نیلوفر

 داستان یک روح (شرح و متن بوف کور صادق هدایت) از سیروس شمیسا، نشر فرهاد

 هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم ایرانی، از ماشاءالله آجودانی، نشر اختران

 صادق هدایت و هراس از مرگ، نوشته محمد صنعتی، نشر مرکز

 آشنایی با صادق هدایت، نوشته مصطفی فرزانه، نشر مرکز(چاپ پاریس شامل دو مجلد بوده است: صادق هدایت چه می‌گفت؟ و آنچه صادق هدایت به من گفت؛ همچنین فرزانه دو  کتاب دیگر هم در مورد هدایت نوشته:

صادق هدایت در تار عنکبوت و عنکبوت گویا)

 روشنگران و نقد ادبی(ج۱)، ایرج پارسی نژاد، نشر سخن

 یاد صادق هدایت، به کوشش علی دهباشی

 چهار چهره: نیما یوشیج، صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و ذبیح بهروز؛ نگارش انور خامه ای

 صادق هدایت، نوشته ونسان مونتی، ترجمه حسن  قائمیان

 نقد و تفسیر آثار صادق هدایت، نوشته محمدرضا قربانی

 بر مزار صادق هدایت، نوشته یوسف اسحاق‌پور، ترجمه باقر پرهام

 صادق هدایت داستان‌نویس، نوشته جعفر مدرس صادقی، نشر مرکز

 صادق هدایت(ملحدی با سلوک عارفانه)، نوشته حمید تجریشی

 روی جادهٔ نمناک(دربارهٔ صادق هدایت)، نوشته محمد قاسم‌زاده، انتشارات کاروان

 زندگی، عشق و مرگ از دیدگاه صادق هدایت، نوشته شاپور جورکش، نشر آگه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید