چهارشنبه, 10ام آذر

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی بزرگان

نام‌آوران ایرانی

به بهانه سالروز درگذشت بابک بیات / برای مردی با نت‌های ماندگار

بابک بیات، آهنگساز نامداری که برای نزدیک به ۸۰ فیلم، موسیقی ساخته بود، صبح پنجم آذر ماه سال ۸۵، پس از تحمل دوره‌ای بیماری، آهنگ‌ها و نت‌هایش را برای دفتر موسیقی ایران به یادگار گذاشت و راهی سفر ابدی شد.

در ذکر جمیل استاد مظاهر مصفا

اندوه فقدان استاد و دوستی بزرگوار و شریف و عالم مهذّب و انسانی با صفا دکتر مظاهر مصفا برای این بنده، جانگزا و دردناک است خاصه که هنوز قلبم از زخم فراق عموزاده گرامیم دکتر محمدابراهیم صافی جراح و متخصص بیماری‌های چشم و مهذب به سجایای انسانی و خدمتگزاری به محرومان، التیام و آرامش نیافته است.

به یاد رادمرد آذربایجان (دکتر جعفر جمشیدی‌راد)

روزی که خبر درگذشت ناگهانی‌اش در ١٢ آبان ١٣٩٨ را یکی از دوستان آذری اهل تبریز به من داد، بهت و شگفتی وجودم را فرا گرفت. باورش بسیار سخت و دردآور بود. دکتر جعفر جمشیدی‌راد، سنگر و ستون پابرجای ایرانیت در دو دهه گذشته در دانشگاه و محافل علمی تبریز و سراسر شمال‌غربِ ایران بود.

مظاهر مصفا درگذشت

مظاهر مصفا استاد دانشگاه و شاعر برجسته معاصر در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۸ در سن ۸۷ سالگی درگذشت.

استاد دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی و میراث گرانقدر فرهنگی او - نوشته دکتر منصور رستگار فسایی

شفیعی کدکنی در کار دانشگاهی  خود،  هدفمند، خلّاق  و شاگرد پرور است و در آشنا کردن و هدایت دانشجویان به  کارهای اصیل وپژوهشی در حوزه ی ادب و فرهنگ، و گشایش دیدآنها و گسترش دادن نظر گاههای  نو آنان،  از موفق ترین استادان معاصر است، آواز خوانی است که با آوازش، یکی است، با شعر و ادب و فرهنگ زندگی می کند و زندگی و شادابی  او در شعر  وادب آست، بسیاری  از تصحیحات و تحقیقات وی، به عنوان کتاب مرجع  یا کتاب درسی  معتبر در دانشگاهها تدریس می شود  و سهم او درایجاد تحولات در برنامه ریزی نو آورانه  ی زبان و  ادبیات فارسی  و متون درسی  دانشگاهها قابل ستایش است.

سرو قد افراشته - پرونده‌ای به مناسبت هشتاد سالگی استاد محمدرضا شفیعی‌کدکنی

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (۱۳۱۸، کدکن) شخصیتی بسیار مهم در تاریخ ادبیات معاصر ایران است. او از دوستان و ارادتمندان بزرگِ شعر معاصر ایران، مهدی اخوان ثالث، بوده است.

در همین زمینه