سه شنبه, 01ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست فردوسی و شاهنامه شاهنامه

شاهنامه

سی ازدواج در شاهنامه

ازدواج پسران فریدون با دختران سرو شاه یمن درپادشاهی فریدون / زال ورودابه درپادشاهی منوچهر.

نامه بی‌گزند حکیم توس

براین‌اساس و با توجه به اینکه این مهم بر اثر اتفاق نبوده و برای بار اول هم نیست که با چنین صحنه‌ای مواجه می‌شویم، با اکراه تمام و به اجبار نکاتی چند را یادآوری می‌کنم تا دوستان بدانند که روی شاخ نشسته‌اند و بن می‌برند.

«شاهنامه» نشان ایران - دكتر مير جلال‌الدین کزازی

اهمیت شاهنامه در زندگی ایرانی‌ها چیست؟ اگر بخواهم کوتاه‌ترین پاسخ را به این پرسش بدهم (پرسشی که می‌تواند پاسخی بسیار دراز دامن داشته باشد) باید این نکته را یادآور شوم که شاهنامه، نامه هزاره‌هاست. نامه فرهنگ و منش ایرانیان است.

گزارش روایت گونه‌ای از داستان‌های شاهنامه حکیم فردوسی - داستان سیاوش

یکی از راه‌هایی که می‌توان توجه به شاهنامه را بیشتر کرد، «فشرده کردن و خوانش درست و مطلوب آن است». گفتار و خوانش پیش رو، تلاشی است در این راه. امید، که پلی باشد برای «آشتی» جوانان امروز، با گنجینه های کهن نیاکان  و ادب دیرپای ایرانیان.

گزارشی از بزرگ‌ترین جشن در دنیای ایرانی

از رستم، جهان پهلوان ایرانی، در شاهنامه بسیار گفته شده است. با استناد به گزارش ارجمند فردوسی از نبردهای رستم بسیاری چیزها دانسته ایم و در محافل بازگو شده است. اما کمتر جایی از جشن بزرگی سخن گفته شده که به خجستگی زایش رستم بر پا شده بود. جشنی که می‌بایست بزرگ‌ترین جشن‌ها در دنیای ایرانی به حساب آید.

«شاهنامه» فرهنگ و منش ایران است

اگر بخواهیم از نگاهی بسیار کلان و فراخ و نگاهی گوهرگرایانه و پدیدارشناختی به شاهنامه بنگریم، آنچه می‌توان گفت این است که شاهنامه از آن روی جایگاهی دیگرسان و پایگاهی بلند و بی‌مانند در دل و جان ایرانیان یافته که هم در ساختار برونی، واژگانی و زبانی شاهکاری است بسیار گرامی، ارزشمند، شورانگیز و کارساز و هم در ساختار درونی، اندیشه‌ای و پیام‌شناختی.

شاهنامهٔ ابوالموید بلخی (شاهنامه بزرگ)

ابوالموید بلخی از شاعران و نویسندگان آغاز سدهٔ چهارم هجری به شمار می‌رود و از دارندگان شاهنامهٔ نوشتاری می‌باشد.

حادثه زاده شدن رستم در شاهنامه‌فردوسی و نگاهی به آینده

فردوسی، شاعر بزرگ قرن چهارم هجری، تفاوت مهمی با شعرای بنام دیگر این مرزوبوم دارد؛ دقیقی، اسدی طوسی، سعدی، مولوی، حافظ، نظامی و بسیاری دیگر از شاعران ایران در جایگاه خود بی‌نظیرند، اما افزون بر هزار‌ سال است که فردوسی بزرگ نه‌ تنها بر قله رفیع حماسه‌سرایی ایران و جهان نشسته، ‌که سکاندار بی‌همتای تاریخ و نگاهبان راستین زبان فارسی است و مهم‌ترین عامل زنده‌ نگه داشتن زبان یک ملت در زمان خود به شمار می‌آید.

در همین زمینه