شنبه, 18ام ارديبهشت

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی یادمان منارجنبان را برای آیندگان نگاه داریم!

یادمان

منارجنبان را برای آیندگان نگاه داریم!

برگرفته از ماهنامه خواندنی، شماره 67، امرداد و شهریور 1390، رویه 50

منارجنبان را برای آیندگان نگاه داریم!
منارجنبان و دادگاه فرمایشی دکتر مصدق

سخن در این جا به گونه ای که از سر خط آن پیداست درباره ی بنای تاریخی منارجنبان است که در جهان، مانند آن را نمی توان یافت. متاسفانه نیــازی به گفــتن ندارد که این بنـای یگانه جهان، در اثر جنبانیدن مداوم آن ، به مرز فرسودگی و خدای ناکرده فروپاشی نزدیک می شود.
چنان که گفته شد، متاسفانه، روزی 6 ساعت (3 ساعت صبح 3 ساعت عصر ) این بنا را تکان می دهند و در نتیجه، کل سازه را می جنبانند. حتا تاسف در آن است که حاضر شود پول بیش تری پرداخت کند ، به او اجازه می دهند ، یکی از مناره ها را بجنباند که در اثر آن در میان سوت و هیاهوی حاظران، مناره دیگر هم به جنبش در می آید.
راستی، سازمان میراث[یادمان های] فرهنگی کشور، کار کارشناسی دقیقی به عمل آورده است که 6 سـاعت تکان دادن مناره ها در روز، می تواند ، چه اثر نابود کننده ای بر روی این ساختمان یگانه در جهان، داشته باشد. البته باید گفت که پاسخ این پرسش، منفی است؛ زیرا اگر پاسخ مثبت بود، اجازه چنین کاری داده نمی شد .
پیشنهاد بسیاری از دوستداران آثار باستانی تاریخی ایران این است که پس از انجام کار کارشناسی و در نتیجه آسیب شناسی این سازه ، تکان دادن مناره های مناجنبان را به هفته ای تنها یک بار، کاهش دهند . البته در ساعت و روز معین.
عاشقان و دوست داران دیدن جنبش منارجنبان ، در آن ساعت و روز معین گرد هم آیند و از دیدن آن لذت ببرند. این گونه است که می توان از نابودی این سازه جلوگیری کرد و بر ماندگاری آن افزود. بد نیست در این زمینه ، خاطره اتی از زمان گذشته را که مرتبط با همین روزها (ماه امرداد ) است چاشنی این بحث کنیم.
به دنبال کودتای 28 امرداد، شادروان دکتر محمد مصدق نخست وزیر قانونی کشور را غیر قانونی دستگیر، زندانی و سپس به دادگاه نظامی کشاندند . یکی از دست اندرکاران خرده پای کودتا، ملکه اعتضادی بود که خود را رهبر حزب ذوالفقار می دانست . ملکه اعتضادی ، در کنار شعبان بی مخ، طیب، پری آژدان قزی و ... در بلوای 28 امرداد ، نقشی داشت.
در دادگاه نظامی، هنگامی که شادروان دکتر محمد مصدق در حال دفاع از خود بود، ملکه اعتضادی با صدای بلند گفت : " ببین چطور میلرزه، الانه که بیفته " . آن مرد بزرگ در پاسخ وی گفت: بانوی محترمه! منارجنبان اصفهان، چند صد سال است، می جنبد و هنوز بر سر پاست.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه