سه شنبه, 29ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست جشن‌ها و گردهمایی‌ها بهمن ماه

جشن‌ها و گردهمایی‌ها

آتشِ جشن سَده، آتش مهر وطن است

در زندگی ایرانیان و در آیین های ایرانی، از دیر باز تاکنون نمادها جایگاهی ویژه داشته و دارند. چنان که در آیین جهانی مهر و آیین زرتشت با نمادهای گوناگونی همچون شیر، خورشید، گل نیلوفر ، کمان، آتش، آتشدان، آب، آیینه، نور و روشنایی و .... بسیار رو به رو  می شویم. بی گمان هریک از این نمادهای زیبا و همیشه در دسترس، پیام های مینویی ژرف و نیکویی برای پیروان این آیین  ها داشته و دارند و آن ها را به شاهراه راستی و درستی و نیکویی ره می نماید.

جشن سده طلايه نوروز نامدار

جشن سده از بزرگترین و كهن‌ترین آیین‌های باقی مانده از دوران باستان است و در توصیف آن همواره از گذشته‌های بسیار كهن یاد شده است حتی گروهی از محققان قدمت آن را تا حدود 6000 سال پیش تخمین می‌زنند؛

جشن سده همایون باد(شعر مجداسلام)

روانشاد مجداسلام اشعار بسیاری دارد برای نمونه شعری را كه در جشن سده سروده و معمولا هر سال در روز جشن سده در حضور جمع می خوانده در پی می‌آید.

در همین زمینه