جمعه, 12ام آذر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها انجمن‌ها

انجمن‌ها

یکصد و هشتاد و سومین (183) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

نشست در ساعت 17 و 40 دقیقه با هم‌خوانی سرود «ای ایران، ای مرز پرگهر» آغازشد. سپس آقای شمس خلخالی که مدیریت نشست را به عهده داشتند، با غزلی، به حاضران خوش‌آمد گفتند.

یکصد و هشتاد و یکمین (182) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصد و هشتاد دومین نشست انجمن فرهنگی مهرگان در ساعت 45 : 17با هم‌خوانی سرود « ای ایران ، ای مرز پرگهر » رسمیت یافت.

یکصد و هشتاد و یکمین (181) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

هژیر تهرانی / دکتر حسین وحیدی / دکتر محمد رسولی / محسن پاکروان / دکتر مجید مهران / مسعود صفاریان / هما ارژنگی / رویا جعفری / محمدتقی حرآبادی.

داستان کارگاه شاهنامه خوانی تبریز

وقتی شاهنامه در تبریز خوانده می‌شود، که پس از خراسان به حق شهر دوم شاهنامه است، جنبه برخاستن و برپا ماندن شاهنامه‌ای پررنگ‌تر می‌شود. از همه ویژگی‌های این شهر اگر صرف نظر کنیم سه شخصیت بزرگ این شهر، ستارخان بزرگ و تقی زاده بزرگ و ثقة الاسلام شهید برای پیوند شاهنامه و تبریز کافی است.

یکصد و هفتاد و ششمین (176) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدو هفتاد و ششمین نشست انجمن فرهنگی مهرگان به تراداد همیشگی با هم‌خوانی سرود «ای ایران، ای مرز پر گهر در ساعت 16 رسمیت یافت.

یکصد و هفتاد و پنجمین (175) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصد و هفتاد و پنجمین نشست انجمن فرهنگی مهرگان در ساعت 30/17دقیقه با هم‌خوانی سرود «ای ایران / ای مرز پرگهر » رسمیت یافت.

در همین زمینه