دوشنبه, 27ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله

مجله

شمارهٔ ۱۱۴ ماهنامه خواندنی منتشر شد

ششمارهٔ ۱۱۴ ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن ۴۲ صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است. سال بیستم، شماره ۱۱۴، مهر و آبان ۱۴۰۰.

شمارهٔ 147 مجلۀ بخارا «بخارای پاییزی - یادنامه عباس یمینی شریف» منتشر شد

یکصد و چهل و هفتمین شماره بخارا با تصویری از عباس یمینی شریف بر روی جلد در ۵۷۶ صفحه از صبح سه‌شنبه یازدهم آبان‌ماه در کتابفروشی‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی در دسترس است.

پرسیکا آنتیکوا به یاد مردم و سرزمین افغانستان منتشر شد

به نشانۀ همدری و همنوایی با مردم و سرزمین افغانستان که رنج دوران می‌برند و خون دل‌ها می‌خورند، نخستین شمارۀ مجلۀ انگلیسی «پرسیکا آنتیکوا» که در زمینۀ باستان‌شناسی و تاریخ و فرهنگ ایران و افغانستان و دیگر سرزمین‌های همجوار فعالیت می‌کند، با مقاله‌هایی از ایران‌شناسان کشورهای گوناگون منتشر و تقدیم مردم و سرزمین افغانستان شد.

شمارهٔ ۱۳۳ مجلۀ بخارا (بخارای پاییزی - یادنامه استاد دکتر منوچهر مرتضوی) منتشر شد

بخارای پاییزی با تصویری از استاد منوچهر مرتضوی بر روی جلد در هفتصد و چهار صفحه منتشر شد. با هم مرور می کنیم فهرست مقالات و مطالب شماره ۱۳۳ مجله بخارا را که در کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی قابل دسترسی است.

شمارهٔ 105 ماهنامه خواندنی منتشر شد

شمارهٔ 105 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن 36 صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است. سال هجدهم، شماره 105، شهریور و مهر 1398.

شمارهٔ 104 ماهنامه خواندنی منتشر شد

شمارهٔ 104 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن 36 صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است. سال هفدهم، شماره 104، خرداد و تیر 1398.

در همین زمینه