سه شنبه, 05ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌خانه

کتاب‌خانه

چند مقاله از شادروان استاد احمد اقتداری

«ستوده» و آثار ستوده‌اش / خلیج فارس / جستجوگری دقیق و دانشمند / شایسته‌ها و بایسته‌های تحقیق / مینوی و قابوسنامه / سرگذشت تاریخی چهار جزیره در خلیج فارس / یادگارهای یزد / دکتر مصدق در یادداشتهای سدید السلطنه / محاکمه خلیج‌فارس نویسان و ...

کتاب الکترونیکی جهان‌نمای تاریخ ایران نوشتهٔ دکتر هوشنگ طالع

دیرگاهی نیست تا کتابی ارزشمند، در زمینۀ تاریخ و تمدن ایران، با چاپی بسیار نفیس، از سوی انتشارات سمرقند روانۀ بازار شده است به نام «جهان‌نمای تاریخ ایران»، این کتاب دست‌آورد پژوهشی بزرگ و مستند است که به دست نویسنده و پژوهشگر فرهنگ و تمدن ایران دکتر هوشنگ طالع انجام گرفته است. کتاب دارای چند بخش است و یک پیشگفتار که در آن دربارۀ چگونگی شکل‌گیری ایران بزرگ: آریانا، ایرانا، ایران، به گونه‌ای کاملا مستند و علمی سخن رفته است.

کتاب الکترونیکی تاریخ تجزیهٔ ایران، نوشتهٔ دکتر هوشنگ طالع

روند شومی که به شکل گیری مفهومی به نام «تاریخ تجزیهٔ ایران» در متن‌های تاریخی ایران معاصر انجامید، از دوم امرداد 1162 خورشیدی و با امضای قرارداد تحت‌الحمایگی میان گرجستان و روسیه آغاز شد. پس از آن، در دوره‌ای یکصد و پنجاه ساله، بزرگترین «تجزیهٔ سرزمینی» در تاریخ جهان شکل گرفت و طی آن، نزدیک به دو سوم از پهنهٔ کشور ایران با دست‌اندازی‌های روسیهٔ تزاری و توطئه‌های دولت انگلستان از پیکر آن جدا شد.

بوستان و گلستان سعدی به صورت الکترونیکی

بوستان سعدی نخستین اثر سعدی است که کار سرودن آن در سال ۶۵۵ هجری قمری پایان یافته است. به‌مناسبت روز بزرگداشت سعدی نسخه الکترونیکی بوستان و گلستان سعدی پیش‌کش می‌شود.

کتاب «پان ترکیسم و وحدت ملی ایران» به صورت الکترونیکی

هدف اصلی و واقعی طراحان از جعل پان‌ترکیسم که در گرماگرم کشاکش‌های سیاسی و رقابت‌های استعماری میان امپراتوری روس و انگلیس در آسیا صورت گرفت، ایجاد منطقه‌ای حایل از اقوام ترک‌زبان مسلمان در حاشیهٔ جنوبی مرزهای روسیه بود که به صورت کمربندی از اقیانوس آرام تا دریای سیاه امتداد می‌یافت. از نظر طراحان انگلیسی، ایجاد این کمربند پان ترکی حایل، می‌توانست از گسترش نفوذ و توسعهٔ ارضی قلمروی روسیه به‌سوی جنوب، به ویژه متصرفات انگلیس در هندوستان جلوگیری کند. دلایل و شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد سیاست‌های استعماری دولت انگلیس، در جهت نیل به مطامع کلان سیاست‌های استعماری خود «پان‌ ترکیسم» را که تجلی اوج عصبیت‌های نژادگرایانه است، جعل کرده است.

معرفی و بررسی کتاب‌ پان‌ترکیسم و ایران + بارگذاری (دانلود)

استاد بیات در پان ترکیسم و ایران ایدئولوژی پان ترکیسم را از شکل گیری ریشه هایش در متصرفات آسیایی روسیه تا عثمانی پی می گیرد و در نهایت به این می پردازد که چگونه این ایدئولوژی ناسیونالیستی صورتی توسعه طلبانه به خود گرفت و چگونه نوک تیز توسعه طلبی خود را متوجه ایران و ایرانی بودن کرد.

متن کتاب «اندرزنامه اردشیر بابکان»

اندرزنامهٔ اردشیر بابکان کتابی است که از روزگار پیش از اسلام برجای مانده است. این اندرزنامه را ابوعلی مسکویه در کتاب تجارب الامم (آزمایشهای مردمان) به زبان عربی ترجمه کرده است. اندرزنامهٔ اردشیر را می‌توان منشور سیاسی ساسانیان دانست که فرمانروایانی مانند خسرو انوشیروان با پیروی از آن توانستند در کشورداری سرآمد فرمانروایان روزگار خویش شوند.

در همین زمینه