پنج شنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله

مجله

انتشار مجله «انشا و نویسندگی ـ شمارۀ 42»

مجلۀ انشا و نویسندگی ماهنامه‌ای است آموزشی، پژوهشی، خبری، تحلیل، اطلاع‌رسانی که به‌عنوان رسانه‌ای مکتوب، تلاش می‌کند ضمن نقد و بررسی وضعیت نوشتن در کشور و معرفی و نقد روش‌های نهادهای متولّی فرهنگ عمومی در این زمینه، موجد راهکارهای مؤثر در حوزۀ نوشتن باشد.

انتشار شمارهٔ 100 مجلهٔ نگاه نو

یکصدشمارگی مجلهٔ «نگاه نو» را به سردبیر و گردانندگان آن شادباش می گویم و امیدوارم با دقتی بیشتر، کار انتخاب مطلب و ارائه ی خوب آن را بهبود بخشند. بی گمان، این مجله یکی از مجله های ارزشمندی است که  آنان که به راستی به دنبال «دانستن» هستند، می توانند از آن بهره بگیرند. باشد که جوانان امروز ایران، اهمیت خواندن و آبونه شدن مجله های ارزشمندی چون «نگاه نو» را دریابند و در جستجوهای خود برای بیشتردانستن، آن را در کتابخانه ی خود جای دهند.

شمارهٔ 83 ماهنامه خواندنی منتشر شد + ماهنامۀ خواندنی شماره 83 به صورت الکترونیکی

شمارهٔ 83 ماهنامه خواندنی منتشر شد + ماهنامۀ خواندنی شماره 83 به صورت الکترونیکیشمارهٔ 83 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن 40 صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است.
سال سیزدهم، شماره 83، مهر و آبان 1393. قیمت: 30000 ریال

شمارهٔ 101 مجلۀ بخارا (یادنامۀ سیمین بهبهانی) منتشر شد

شمارهٔ 101 مجلۀ بخارا (یادنامۀ سیمین بهبهانی) منتشر شدبخارا ۱۰۱ ( مرداد ـ شهریور ۱۳۹۳)  با مقالاتی از شفیعی کدکنی، احمد مهدوی دامغانی، محمدرضا باطنی، محمود امیدسالار، صفدرتقی زاده، عبدالحسین آذرنگ، جواد مجابی، بهاءالدین خرمشاهی، هاشم رجب زاده،حورا یاوری و … به همراه یادنامۀ سیمین بهبهانی منتشر شد.

انتشار مجله «شبه‌قاره ـ شمارۀ 2»

دومین شمارۀ مجلۀ شبه‌قاره، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، به دبیری دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابستۀ فرهنگستان و مدیر گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، منتشر شد.

بنیاد ایرانشناسی نخستین فصلنامهٔ «مطالعات خلیج‌ فارس» را منتشر کرد

نخستین شمارهٔ فصلنامهٔ مطالعات خلیج فارس به صاحب امتیازی بنیاد ایرانشناسی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، این فصلنامه که اولین مجله بنیاد ایرانشناسی در حوزهٔ مطالعاتِ فرهنگ و جغرافیای ایران ‌زمین است، به انتشار مقالات، گزارشها و پژوهشهای انجام یافته در حوزهٔ فرهنگ، تاریخ، اجتماع و اقتصاد منطقهٔ خلیج فارس و کرانه‌های آن می‌پردازد.

در همین زمینه