پنج شنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌

کتاب‌

فرهنگنامه‌ای برای شناخت زبان آذربایجان پیش از زبان ترکی

از هنگامی که در سال ۱۳۰۴ احمد کسروی تبریزی رساله ای به نام «آذری یا زبان باستان آذربایجان» را در زمینه ی شناخت زبان استان آذربایجان پیش از ورود زبان ترکی بدان منتشر کرد، تا به امروز نود سال می‌گذرد. در این دوران که آهسته آهسته ، درازای آن به یک سده می رسد ، پژوهش در زبان آذربایجان ادامه یافته و انبوهی از کتاب و مقاله در این زمینه منتشر شده است؛ پرتوی که کسروی از خرد خود بر «مسئله ی زبان آذربایجان» افکند ، روشنگر راه پژوهشگران پس از او شد : ادیب توسی ، یحیی ذکا ، محمدرضا شعار ، منوچهر مرتضوی و …

معرفی کتاب «تحفة الغرائب»

بررسى کتابهاى علمى از این دست از نظر زبان فارسى بسیار بیشتر از کتابهاى ادبى همزمانش اهمیت  دارد. زیرا تجزیه و تحلیل ساختارى و دستورى کتابهاى علمى و به ویژه ریاضیات و یا نجوم و حتى طبیعیات و پزشکى که به موضوعات مشخص و دقیق اشاره دارند اطلاعات دقیق‌ترى در مورد معنى واژه‌ها و کارکرد آنها به دست مى‌دهند تا ادبیات که با ایهام واستعاره و تشبیه سرو کار دارد. معانى واژه‌ها نیز دقیق‌تر فهمیده مى‌شود. مانند معنى و معادل دقیق بعضى از واژه‌هاى به کار برده شده در فصل بیستم مانند، رفتن (کم کردن)، گردآوردن (جمع کردن)، عقد (تقاطع) زخم کردن (قطع کردن یک در هندسه)، تمامت (بقیه)، اصل اصل (حاصل ضرب)، بخشیدن (تقسیم کردن) افکندن (کنار گذاشتن)، فروریختن (رو کردن، آشکار کردن).

معرفی کتاب - خواندنی مجله شماره 65 - قرارداد الجزایر و پی‌آمدهای آن (تجاوزی که درهم شکسته شد)

این کتاب، به تازگی‌ها از سوی انتشارات سمرقند به بازار کتاب عرضه شده است. کتاب، دارای 322 رویه است و نویسنده‌ی آن آقای دکتر هوشنگ طالع می‌باشند.

معرفی کتاب‌های (شاهنامه ثعالبی - ناسیونالیسم ایرانی - من هم باستان‌شناس شدم) - مجله خواندنی شماره 64

در سال 400 هجری قمری به پایان رسیده بنابراین می‌بینیم که ثعالبی شاهنامه منثور خود را در همان عصر و زمان فردوسی تدوین کرده و ناگزیر می‌بایست از همان منابعی که در دسترس فردوسی بوده، بهره برده باشد چرا که ثعالبی هم در روستای بلده‌ی نیشابور که همجوار توس می‌باشد می‌‌زیسته است.

معرفی کتاب «شهریاران گمنام» نوشتۀ احمد کسروی تبریزی

منابع کسروی برای نگارش کتاب شهریاران گمنام کتاب‌های معروف تاریخ تجارب الامم ابن مسکویه، تاریخ بیهقی، سفرنامه ناصرخسرو، معجم البلدان، مروج الذهب، تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری، فتوح البلدان، کتاب المسالک و الممالک تالیف ابن خردادبه، تاریخ ابن اثیر و بسیاری کتاب‌های تاریخ نوشته شده توسط مورخان ارمنی و گرجی است.

آمال ایرانیان برای نوسازی کشور خود چه بود؟

در پایان جنگ جهانی اول، ایران در چنین وضعی قرار داشت: 1. کوشش ایرانیان برای دگرگون کردن ساختار قدرت سیاسی از راه برپایی جنبش مشروطیت به نتایجی متفاوت با انچه در نظر داشتند، انجامیده بود؛ 2. کشور به دست دو دولت امپریالیستی روسیه ی تزاری و انگلستان به دو منطقه ی نفوذ تقسیم شده بود و زیر چکمه های سربازان آنها بود؛ 3. با وجود اعلام بی طرفی دولت ایران در جنگ جهانی اول، دامنه ی جنگ از سوی دولت های درگیر در جنگ – روسیه، عثمانی و انگلستان – به  خاک ایران کشیده شده بود و بیش از یک سوم از جمعیت ایران به سبب پیامدهای ورود ارتش های بیگانه و قحطی و آتشباری نیروهای آنها کشته شده بود و خسارت های کلانی به ساختارهای اقتصادی و نظامی ایران وارد آمده بود.

در همین زمینه