پنج شنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌

کتاب‌

انتشار کتاب «چین-اویغورشناسی (برپرهای سیمرغ تا سرزمین چین)»

کتاب «چین-اویغورشناسی (برپرهای سیمرغ تا سرزمین چین)» نوشتهٔ استاد «نادره بدیعی» به زيور طبع آراسته شد.

راز رازی: شرحی بر کتاب «حکیم رازی»

زمانی که برای نخستین بار کتاب حکیم رازی به قلم دکتر پرویز اذکایی را گشودم، گمان می‌کردم با یکی از کتاب‌های معمول و پیش‌پاافتاده‌ای روبرو هستم که در بهترین حالت، گردآوری‌ دانشورانه‌ای از داده‌های موجود در منابع تاریخی است. با این وجود، خواندن یکی‌دو سطرِ کوتاه از میانه‌ی کتاب کافی بود تا این برداشت به‌کلی از میان برود. همان یکی‌دو سطر نشان داد که نویسنده سخنی نو بر زبان دارد و مضمونی تازه در دل، و رازی را محمل و بهانه‌ی بازگوکردنِ آن قرار داده است.

معرفی کتاب «کاشی‌کاری قاجاری»

این کتاب بعد از مقدمه و پیشگفتار در 5 بخش به شرح و توصیف کاشیکاری بناهای دوره قاجار به روایت تصویرهای رنگی می‌پردازد. در بخش اول  به تاریخچه ساخت کاشی از آغاز تا پایان قاجار پرداخته می شود. در این بخش، ویژگی‌های آجرهای لعاب‌دار و کاشی در دوره‌های سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی، زند، افشار و قاجار با معرفی نمونه‌های مختلف پرداخته می‌شود.

انتشار نخستين فرهنگ انگليسی فارسی و فارسی انگليسی واژه‌های طب سنتی

ما ايرانيان وارث يک طب هزار ساله مدون هستيم. اگر رهنمودها و دستورهای پزشکی اوستا و  ديگر کتابهای پزشکی پيش از اسلام را هم به آن بيافزاييم، اين زمان درازتر می‌شود. بسياری از اصطلاحات پزشکی، نام بيماری‌ها، داروهای سنتی، و روشهای درمان بيماری‌ها، به زبان عربی يا به زبان فارسی است که ديگر به کار نمی‌بريم.

هشت گزیده متن در بارۀ دانش تاریخ و هویت ملی

ملت یک موجودیت عینی است که در خارج از ذهن ما، وجود دارد ؛ با دریافت آثار، قوانین حیات و تطور آن در درازای تاریخ، می توان ملت را به صورت علمی، مورد شناخت قرار داد...؛ در علم تاریخ، ملت به عنوان یک مقوله ی تاریخی و قایم به ذات چنان وجود خود را بر تاریخ تحمیل کرده است که تاریخ نویسان می باید تاریخ عمومی را از سرگذشت ملت ها به دست آورد؛ حتی کسانی که به دلایل سیاسی و یا با قصد و منظور ویژه، بر آنند که وجود ملت را آن چنان که هست و خود را بر تاریخ تحمیل کرده، نفی نموده و مورد انکار قرار دهند، ناچار از اعتراف به وجود ملتند.

معرفی کتاب «جامعه‌شناسی در شاهنامه»

آثار هنرمندانِ هر روزگار، رنگ و بوی اجتماع زمان خود را دارد و نمایندۀ روحیات و فــراز و نشیب‌های اجتماعی هر دوره می‌باشد. پس بررسی این آثار از نگاه‌ها و زوایای مختلف گامـی در جهت شناخت بهتر تاریخ اجتماعی یک ملت است. یکی از این زوایا که می تواند مورد مطالعه قرار گیرد، جامعه‌شناسی آثار ادبی است و هدف از بررسی محتوای آثار ادبی، تحلیل و شناخت شخصیت اجتماعــی پدید آورندگان آنها و شناسایی وضعیت اجتماعی است که موجب پدید آمدن چنین آثاری شده است.

در همین زمینه