سه شنبه, 05ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی تیره‌های ایرانی

تیره‌های ایرانی

ترانه ها و ترانه سرایان آذر به جان آذربایجان

چنان که شادروان محمدامین ریاحی نقل کرده، نخستین بار نسخه دست نویس کتاب «نزهه المجالس» را هلموت ریتر، شرق شناس و متن شناس فقید آلمانی در اوایل دهه ۴۰ شمسی به او معرفی می کند؛ گنجینه ای که در همان نگاه اول، دل از او می برد و از آنجا که در آن سال ها سفیرمختار فرهنگی ایران در ترکیه بود، کتابخانه سلیمانیه استانبول، عکسی از نسخه خطی این کتاب را در اختیار آن فرزانه عاشق ایران و ایرانیّت قرار می دهد.

قوم‌گرایی یا ریختن آب در آسیاب دشمن؛ گفتگو با دکتر جمشیدی راد

نگاهی دقیق و مو شکافانه به فضای سیاسی و اجتماعی کشور نشان از پرداخت‌های رمزآلود و نگران کننده‌ای به موضوعاتی نظیر اقوام و اقلیت‌ها دارد. مثل شکل‌گیری معاونت اقوام در دولت یازدهم، میل شدید مجلس دهم به ساخت فراکسیون های قومیتی و اخیراً شعارهای قومی و ضدمیهنی که در استادیوم آزادی تهران سر داده شد؛ مجموعه اقداماتی که نیاز به بررسی و واکاوی دقیق دارد.

دو سخنرانیِ گارنیک آساطوریان در تهران و موضع او دربارۀ ایرانشناسیِ دورۀ شوروی

در پاسخ به این ادعای پرفسور آساطوریان باید گفت که ایشان به طور کامل خاطراتشان از دورۀ شوروی را از یاد زدوده‌اند و فراموش کرده‌اند که در آن دوره، مسجدها و کلیساها به کارخانه و محل گردهمایی اندامان حزب کمونیست بدل شده ‌بود. ایشان از یاد برده‌اند که زبان روسی زبان رسمی سرتاسر امپراتوری شوروی شد و همۀ رُمان‌های مشهور جهان در شوروی ابتدا باید به این زبان ترجمه می‌شد و پس از چند سال، شهروندان دیگر جمهوری های شوروی سابق اجازه می یافتند تا آن را به زبان های دیگر مانند گرجی و ارمنی ترجمه کنند؟

قدمت نام خوزستان، پاسخی به پانعربیسم

پانعربیسم در جهت تجزیه خوزستان از ایران، نخست هویت ایرانیِ خوزستان را هدف گرفته است. آنها برای دستیابی به این هدف به عنوان اولین قدم تلاش می‌کنند هویتِ ایرانی خوزستان را زدوده و با جعل و تحریف تاریخِ خوزستان، هویت عربی را جایگزین هویتِ اصیل ایرانی آن کنند.

دیوار ستبر

غرق در اندیشه بود و این پرسش، چون چنگک از مغز خوشامد آویخت که :"به راستی، چه کسانی وبا چه آهنگی و چگونه این دیوار ستبر را برکشیده اند؟

برگزیده‌ها دربارۀ آذربایجان

به مناسبت اقدام گستاخانه که علیه تمامیت ارضی ایران انجام پذیرفته است، اقدامی که در تاریخ سیاسی ایـران به یقین نظیر و مانندی ندارد، برگزیده‌های این شمارۀ ایران‌شناسی را به «آذربایجان» اختصاص داده‌ایم، تا خوانندگان گرامی به برخی از کوششهای‌ محققان‌ و نویسندگان و شاعران ایرانی، اعم‌از آذربایجانی و غیرآذربایجانی، در دفاع از آذربایجان و زبان فارسی، و نیز برخورد با پان‌تورکیست‌ها و کمونیست‌ها در قرن بیستم‌ میلادی آگـاه گردند.

در همین زمینه