دوشنبه, 26ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی جهان ایرانی

جهان ایرانی

مرزهای ایرانشهر با یاد ایرج افشار - سرودهٔ دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

آفاق همدلی و همیشه
هر جا من و شماست، همان‌جا
هر جا که نام حافظ و خیام
در خاطر آشناست، همان‌جا.

مقدمه‌ای بر تاریخ اتحاد

نوشتن «مقدمه‌ای بر تاریخ اتحاد» به یُمن کتاب‌های تاریخ‌دانان ایرانی، شدنی است، تاریخ‌دانانی که این مهم را با وجود دشواری‌های تاریخی در سده‌های گوناگون به انجام رسانده‌اند از سویی دیگر وجود مصحّحانی که درک بهتری از شرایط موجود داشتند [ایرج افشار، منوچهر ستوده، سید ابوطالب میرعابدینی و...] بسیاری از کتاب‌های تاریخی و جغرافیای تاریخی ویرایش شده و در دسترس ایرانیان قرار گرفته است، هرچند هنوز نسخ خطی بی‌شماری است که به زیور طبع آراسته نشده است.

پژوهشگر اوستیایی خواستار گسترش روابط فرهنگی با ایران شد

گوتی‌یوا که عصر دوشنبه در نشست 'ایرانیان و اوست‌ها' در تهران سخن می‌گفت، تاکید کرد که اهالی اوستیا، ایرانی‌تبار هستند و ایرانیان را برادران خود می‌دانند.

بعد از «اکو» نوبت بازار مشترک فلات ایران است

واقعیت این است که همه مردمانی که در فلات ایران زندگی می‌کنند با گویش های مختلف، یک ریشه مشترک دارند و آن فرهنگ و تمدن سرزمین ایران است. مردم این کشورها همه، ریشه در خاک اصلی وطن دارند، مردم خوارزم و بخارا، سمرقند و مرو، تاجیک ها، آرانی‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، افغانستانی‌ها، همه به یکی شدن در سیاست های اقتصادی و همکاری های فنی نیاز دارند.

بعد از «اکو» نوبت بازار مشترک فلات ایران است

واقعیت این است که همه مردمانی که در فلات ایران زندگی می‌کنند با گویش های مختلف، یک ریشه مشترک دارند و آن فرهنگ و تمدن سرزمین ایران است. مردم این کشورها همه، ریشه در خاک اصلی وطن دارند، مردم خوارزم و بخارا، سمرقند و مرو، تاجیک ها، آرانی‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، افغانستانی‌ها، همه به یکی شدن در سیاست های اقتصادی و همکاری های فنی نیاز دارند.

گفتگو با دکتر راشد الراشد دربارهٔ مسایل بحرین

آقای دکتر راشد الراشد از کوشندگان طراز اول در راه استقرار حکومت مردمی و طرد دیکتاتوری و اشغالگری عربستان سعودی در بحرین می‌باشد. برای آشنایی بیشتر با دیدگاه‌های دکتر راشد الراشد دربارهٔ مسایل بحرین متن گفت‌وگوی ایشان بازتاب داده می‌شود.

در همین زمینه