چهارشنبه, 28ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست فردوسی و شاهنامه شاهنامه

شاهنامه

آشنایی با شاهنامه 13 - در جست و جوی کیخسرو

افراسیاب هم که از رستم گریخته بود پس از مدتی دوری از تاج و تخت، بار دیگر بر تخت پادشاهی توران نشسته ودر اندیشة انتقام است.

آشنایی با شاهنامه 12 - لشکرکشیدن افراسیاب به انتقام پسر

در شماره گذشته سخن به آنجا رسید که سپاهیان ایران به توران حمله کرده و فرزند افراسیاب (سرخه) را مانند سیاوش سر بریدند.

آشنایی با شاهنامه 7 - سیاوش کُشان

سیاوش در خواب دید: «درون رودی بی‌کران است و کوهی از آتش سیاوشگرد را می‌سوزاند. سپاه نیزه‌داران لب رود ایستاده. افراسیاب به سیاوش گرد ‌آمده، در حالی که یک دست آب دارد و دست دیگر آتش.»

آشنایی با شاهنامه 6 - پیران، نیکمرد توران

سپه سالار پیران پس از آن که افراسیاب را به دعوت از سیاوش تشویق کرد و افراسیاب نامه‌ای پراز مهر برای سیاوش نوشت، فرمان داد به مناسبت آمدن میهمان ، جشن با شکوهی برگزار شود.

آشنایی با شاهنامه 5 - گَرسیوَزِ بد نهاد

روزگار سیاوش در توران زمین و در خانة پیران به نیکی می‌گذشت، تا آنكه پیران سخن از مِهرِ افراسیاب با سیاوش در میان گذارد و گفت: «اگرچه دُختِ من همسرتو است، ولی نگران آینده تو هستم. می‌دانی که افراسیاب از آمدن تو بسیار شادمان است وچنان پر غرور گردیده که گویی سر به آسمان می‌ساید.

آشنایی با شاهنامه 4 - افراسیاب، پادشاه حیله و نیرنگ

پیش از این، داستان در اردوگاه ایرانیان دنبال می‌شد، اما اکنون بنا بر پیش نیازداستانها، نیم نگاهی به اردوگاه توران می‌اندازیم و ازمیان پادشاهان و پهلوانان سرزمین دشمن، افراسیاب را بر گزیده و فرازهایی از زندگی، پهلوانی‌ها، برادر کشی، و افکار پادشاهی او می‌پردازیم.

آشنایی با شاهنامه 3 - سیاوش، پسرخوانده رستم

اینک داستان سیاوش را پیش روی تو می‌گذارم. این داستان یکی از بلند‌ترین وزیباترین داستان‌های شاهنامه است.حکیم وسخندان نامدار توس چنین روایت می‌کند.

آشنایی با شاهنامه 2 -غمنامة رستم وسهراب 2

نبرد آغاز می‌شود. تیر وکمان وکمند، نیزه به نیزه وسپر به سپر. شب از راه می‌رسد و دو پهلوان خسته می‌شوند. نبرد تن به تن به فردا می‌رسد.

در همین زمینه