سه شنبه, 13ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق

سیماى مصدق پیش از ملى شدن نفت

دکتر مصدق در کابینه اول وثوق الدوله به معاونت وزارت مالیه منصوب می‌شود و چهارده ماه در این سمت می‌ماند و چون با مشارالملک که در کابینه صمصام السلطنه به وزارت می‌رسد اختلاف پیدا می‌کند استعفا می‌دهد و براى بار دوم به سوئیس می‌رود. با انتخاب مشیرالدوله به نخست وزیرى، او طى تلگرافى از مصدق می‌خواهد که پست وزارت عدلیه را بپذیرد. مصدق که بر اثر عقد قرارداد ۱۹۱۹ از سوى وثوق الدوله دچار ناراحتى شده بود و تصمیم داشت در سوئیس بماند و به تجارت بپردازد، نتوانست دعوت مشیرالدوله را نپذیرد. از این رو از راه بمبئى و بندربوشهر به ایران بازگشت و به شیراز رسید.

مصدق و ملی شدن صنعت نفت ایران - سرودهٔ توران شهریاری (بهرامی)

در جهان افکند شور و شادمانی آن حماسه             زُهره هم شد هم‌نوا با گفته شور افکن ما  //   ای مصدق راه ایران‌خواهیَت بادا گرامی             زانکه هستی چاره‌ساز بخرد و رویین‌تن ما.

روزی که ملی شدن نفت به امضا رسید - مصدق؛ یک تاریخ، یک بغض

تاریخ معاصر ایران تنها از بزرگانی به نیکی یاد می‌کند که روح ایرانی را شاد و زنده می‌خواستند. تنها به آزادگانی می‌بالد که ایران را آزاد و آباد می‌خواستند و دکتر مصدق یکی از این آزادگان است؛ چون امیرکبیر، چون قایم مقام فراهانی و چون...

مشی دکتر مصدق (به مناسبت ۱۴ اسفند ، سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق)

من آدمی هستم که با این حال کسالت و با تمام ناتوانی خودم ، تا نفس دارم برای آزادی و استقلال این مملکت مبارزه می کنم و من از این کار صرفنظر نمی کنم.

سالروز درگذشت مصدق احیاءگر ناسیونالیسم ایرانی و از مردان بزرگ تاریخ شرق

دکتر محمد مصدق استاد دانشگاه، سیاستمدار، دولتمرد و ایراندوست نامدار، دشمن سرسخت استعمار ملل و سلطه گری، رهبر جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران و رئیس دولت در سالهای 1330، 1331 و پنج ماه اول سال 1332 چهاردهم اسفند 1345 در بیمارستان نجمیه تهران (خیابان حافظ ـ کمی پایین تر از خیابان جمهوری اسلامی) فوت شد و دولت وقت اجازه برگزاری مراسم ترحیم اورا نداد و جز یک اعلامیه چند سطری دولتی، مطبوعات از انتشار هرگونه خبر و مطلب دیگر در آن زمینه ممنوع شده بودند. هدف دولت وقت برگرفتن خاطره اندیشه و کارهای این بزرگمرد تاریخ مشرق زمین از اذهان ایرانیان بود. با وجود این، بسیاری از ایرانیان پس از آگاه شدن از فوت مصدق لباس سیاه پوشیدند و اشک ریختند.

دکتر محمد مصدق و مسأله تدریس زبان‌های محلی در ایران

دکتر مصدق در چند برهه تاریخی بعد از شهریور1320 واکنش‌ها و سیاست‌های روشنی در قبال مســائل قــومی کشور داشت. در واقع خـــوانش مصدق از رویدادهای سیــاسـی کــلان در حوزه اقوام، خارج از توجه وی به سیاست ملی تحلیل نمی‌شود. در سه مقطع حساس فرقه دموکرات و اشغال ایران توسط ارتش سرخ، کمیسیون سه جانبه، طرح ویژه سپهبد رزم‌آرا برای اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و مهمتر از همه قطع ید انگلیس از صنعت نفت کشور شاهد این رویکرد بودیم.

در همین زمینه