چهارشنبه, 26ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی دیده‌بان مازندران نامه سرگشاده به وزیر امورخارجه پیرامون دریای مازندران
به نام خدا

جناب آقای منوچهر متکی
وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران


همان‌گونه که آگاهی دارید ، بر پایه‌ی دو قرارداد 1921 ( مودت ) و 1940 ( تجارت و بحرپیمایی ) میان دولت‌های ایران و اتحاد جماهیر شوروی و ضمایم آن‌ها 50 درصد از دریای مازندران سهم ملت ایران است و از آن جا که در این دریا تحدید حدود به عمل نیامده ، این مالکیت مشاع می‌باشد.

در اثر فروپاشی اتحاد شوروی، پانزده جمهوری بر پهنه‌ی آن سرزمین ایجاد شد که هر پانزده جمهوری در دو اجلاس آلماآتی و مینسک ، به صراحت خود را وارث و متعهد به همه قراردادها و تعهدات اتحاد شوروی سابق معرفی کردند که مراتب در دبیرخانه سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسیده است.

از میان پانزده جمهوری نام‌برده، چهار جمهوری (ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و فدراسیون روسیه) در سواحل دریای مازندران واقع شده‌اند و به طور مجموع، این چهار جمهوری با توجه به قراردادها و تعهدات یاد شده، تنها وارث 50 درصد سهم مشاع شوروی سابق از دریای مازندران می‌باشند.

با توجه به قراردادهای موجود و تعهدات چهار کشور ساحلی دریای مازندران، هیچ شرایطی نمی‌تواند نافی سهم مشاع 50 درصدی ایران از این دریا باشد. از این رو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی باید به صراحت به هر چهار کشور مزبور اعلام نماید که سهم و مالکیت 50 درصدی ایران در دریای مازندران در هر شرایطی محفوظ و حقی است خدشه‌ناپذیر و لازم‌الرعایه و بدون موافقت ایران، هر گونه تصمیمی به لحاظ اصول حقوق بین‌المللی فاقد اعتبار و ارزش است و ایران در دفاع از حقوق خود مصر و پابرجا خواهد بود.

با عنایت به خطیر بودن امر و حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور و تعهد آن مقام محترم به رعایت اصول قانون اساسی در راستای حفظ حقوق قانونی و تاریخی ایران در دریای مازندران، وسیله این نامه سرگشاده و بنا به تکلیف ایرانی بودنمان خواستار اقدام عاجل لازم در این زمینه می‌باشیم.
***************************

امضا برای حقوق حقه ملت ایران در دریای مازندران 
برای حفظ حقوق ملت ایران در دریای مازندران امضا کنید
برپایه‌ی دو قرارداد 1921(مودت) و 1940(تجارت و برپیمایی)، میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، پنجاه (50) درصد دریای مازندران متعلق به ایران است.
از آنجا که در دریای مازندران تحدید حدود میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، پذیرش سهم کم‌تر از 50 درصد، در حکم تجزیه‌ی ایران است.    امضا کنید

http://maaz.ir/emza/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه