یکشنبه, 26ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ تجزیه

تاریخ تجزیه

افشای یک دروغ 181 ساله؛ ترکمانچای محصول خیانت و توطئه بود - سه ضلع مثلت خیانتی که در جنگ‌های ایران و روسیه کمر ایران را شکست

این دروغ های تاریخی طی ۱۸۱ سال گذشته، جزئی از باورهای مردم ایران شده است و مصیبت هائی که بعداً بر سر ایران آمد ناشی از امتداد همین دروغ های تاریخی است. ایران در جنگ های آخر با روسیه شکست نخورد؛ کمر ایران را با نیرنگ و خیانت شکستند.

مسئولیت فرهیختگان در زنده نگاهداشتن نکته‌های مهم تاریخ

بیان این مسایل این‌گونه کوتاه و سرخط وار تنها برای تازه کردن یاد و خاطره‌ی ملی مردم ایران بازگو گردید. ورنه، ماجرایی دراز هم‌راه با خون وآتش، سوز و آه، جدایی و پراکندگی است. در هردو سوی مرزهای تجزیه و جدایی  مقاومت‌های بسیار به عمل آمده است دولت‌های وقت حاکم برایران و نیز مردمان جدا افتاده از ایران کوشش‌های قانونی زیادی برای ایجاد پیوند دوباره به عمل آوردند. مردم، نهضت‌ها ایجاد کردند تا آن‌چه بر ما گذشته است، از یاد و خاطره‌ملی زدوده نشود.

هرات، مساله‌ی هرات

پس از تحمیل قرارداد پاریس (1857 میلادی / 1236 خورشیدی) از سوی دولت بریتانیا به دولت ایران که باعث جدایی امارت‌های هرات، قندهار و کابل (افغانستان) از ایران گردید، انگلیس‌ها با وجود کوشش‌های بسیار و چندین لشگرکشی نافرجام، به فکر این افتادند که این واحد تازه بنیاد یا حاصل تجزیه را دوباره تجزیه کنند.

به انگیزه سالگرد 9 فروردین 1340، روز شوم تاریخ ایران روز تجزیه بحرین - اسنادی از یگانگی بحرین با ایران

اما بحرین... باهمه‌ی دسیسه‌هایی که برای تغییر بافت جمعیتی این گله جزیره (مجمع الجزایر)  انجام شده، هنوز اکثریت مردم «استان چهاردهم» ایرانی تبار و شیعه مذهبند. آنان از سه سال پیش برای «باز یافتن اصل خویش» خیزش را آغاز کرده‌اند تا هویت راستین خود را که آماج توطئه‌های تازه‌ای قرارگرفته است، نگهبانی کنند. از درون فریادهای حق طلبانه‌ی مردم بحرین، می‌توان ندایی شنید: ایران، مادرم، مرا دریاب. آنچه در زیر می‌خوانید، تنها بخشی کوچک از انبوه اسناد و حقایقی است که پیوستگی بی‌چون و چرای بحرین و اکثریت باشندگانش را به ایران و ملت ایران، به‌روشنی پیش دیدگان شما می‌گذارد.

تاریخ تجزیهٔ ایران - دکتر هوشنگ طالع

سرزمین ایران به طور سنتی تا حملهٔ عرب‌ها، همیشه از سوی خاور و باختر مورد تهدید و هجوم بود: از سوی خاور، مردمان بی‌فرهنگ و بیابان‌گرد و از سوی باختر، حکومت‌های سازمان یافته. پس از حملهٔ عرب‌ها که برای اولین بار در تاریخ، ایران از سوی جنوب مورد حمله قرار گرفت، باز هم ایران دچار یورش بیبابان‌گردان مغول، تیموری و ازبکان از شرق و حکومت عثمانی از سوی غرب گردید. ولی تنها پس از نشستن پتر بر تخت پادشاهی روسیه بود که سرزمین ایران در درازنای تاریخ، از سوی شمال هم مرود تجاوز و یورش قرار گرفت. با روی کار آمدن پتر در روسیه و استقرار کمپانی هند شرقی در هندوستان، تمامیت سرزمین ایران مورد مخاطره ی جدی قرار گرفت و قلمرو دولت ایران که از آمودریا تا سند و از کوه‌های قفقاز تا دجله دامن گسترده بود، وارد دوران بی ثباتی شد.

200 سال جدایی - تحمیل قرارداد گلستان، دویست ساله شد

در حقیقت شکست ایران ... در میدان نبرد اتفاق نیفتاد ؛ بلکه این سیاستهای رایج میان روسیه و انگلیس و فرانسه بود که باعث تحمیل شکست برابر آن شد . بر اثر تحمیل این قرارداد ، ولایت قره‌باغ ، گنجه ، ایالتهای شکی ، شیروان ،قبه ، دربند ،بادکوبه و بخشی از ولایت تالش و همه‌ی داغستان و گرجستان و محال شوره گل ، آچوقباشی ، گروزیه ، نگریل و آنجاز از ایران جداسازی شد.

در همین زمینه