پنج شنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی ضرب المثل

ضرب المثل

کاریکلماتور - مجله خواندنی شماره 85

با آنکه بالانشین ها هم بالاخانه‌هایشان را اجاره دادند، هنوز نرخ اجاره بالاست!

کاریکلماتور - مجله خواندنی شماره 84

از آنجا که ادبیات با زبان پخته می‌شود، بهترین غذای روح است!

کاریکلماتور - مجله خواندنی شماره 65

اگر آدم پُری باشی، نه پُرخوری می‌کنی، نه پرحرفی می‌کنی و نه پُررویی!

کاریکلماتور - مجله خواندنی شماره 64

سنگ موقعی روی سنگ بند نمی‌‌شود، که از زیر پای جوانمردی کشیده باشند!

کاریکلماتور - مجله خواندنی شماره 83

اگر گلنگدن فارسی می‌دانست، اولین کلمه‌ای که می‌گفت، آتش بس بود!

کاریکلماتور - مجله خواندنی شماره 82

شاید به خاطر یک گل بهار نیاید، اما به خاطر گل روی شما زمستان رفت!

در همین زمینه