پنج شنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی ضرب المثل

ضرب المثل

امثال و حکم فارسی - پهلوان پنبه

یکی از اصطلاحات رایج در زبان فارسی که امروز هم ـ اتفاقاً ـ کاربرد زیادی دارد، اصطلاح «پهلوان پنبه» یا «پهلوان پنبه‌ای»‌ است.

امثال و حکم فارسی - هرِ را از برِ تشخیص نمی‌دهد!

مثل «هرِ» را از«بِر» تشخیص نمی‌دهد، ازآن مثل‌هایی است که در روستا و کوهستان زاده شده و با مرور زمان شهری شده و در فرهنگ شهر و شهرنشینی اتراق کرده است.

امثال و حکم فارسی - پهلوان پنبه

یکی از اصطلاحات رایج در زبان فارسی که امروز هم ـ اتفاقاً ـ کاربرد زیادی دارد، اصطلاح «پهلوان پنبه» یا «پهلوان پنبه‌ای»‌ است.

امثال و حکم فارسی - توپش پر است!

اصطلاح «توپش پُر است» امروزه روز هم بر زبان مردم کوچه و بازار جاری می‌شود. و آن وقتی است که می‌خواهند کسی را از شر و گزند فردی عصبانی مطلع و دور کنند.

امثال و حکم فارسی - سرشاخ شدن

اصطلاح «سرشاخ شدن» از آن اصطلاحاتی است که در مشاجرات روزانه کــاربرد زیادی دارد.

امثال و حکم فارسی - نامه فدایت شوم!

نامه فدایت شوم نوشتن، از آن مثل‌هایی است که عمرش به دوران نامه‌نگاری می‌رسد.

در همین زمینه