خبر

انتشار کتاب بر تارک طوفان (ملامصطفی بارزانی به روایت مطبوعات ایران)

دکتر هوشنگ طالع

 

سرور ارجمند و دوست‌ گرامی و پر ارج جناب آقای بهرام ولدبیگی با کوشش پی‌گیر و چندین ساله که من از نزدیک با گوشه‌هایی از آن آشنا بودم، موفق شدند با گردآوری چهره‌ی شادروان ملا‌مصطفی بارزانی به روایت مطبوعات ایران، این «چهره‌ی ماندگار» را « ماندگارتر » کنند.

این کتاب « بر تارک طوفان ( ملامصطفی بارزانی به روایت مطبوعات ایران) » از سوی نشر ثالث در چند روز گذشته به دوستداران یگانگی و سرفرازی ایران ، پیش‌کش شده است .

ملامصطفی بارزانی رهبر پارت دموکرات کردستان آن سوی مرز ، از مردانی بودند که در سرتاسر زندگانی پر فرود و فراز ، به ایران بزرگ و یگانگی همه‌ی تیره‌های ایرانی تبار می‌اندیشیدند . شادروان ملامصطفی بارزانی براین باور بودند که :

« هر کجا کرد زندگی می‌کند ، آن‌جا ایران است »

در سال 1345 در سفر هیات حزب پان‌ایرانیست به کردستان آن سوی مرز به دعوت پارت دموکرات آن سوی مرز، شادروان ملامصطفی بارزانی در حضور هیات حزب پان‌ایرانیست و بزرگان کشوری و لشگری پارت دموکرات آن سوی مرز فرمودند:

«آرزوی دیرینه‌ی من آن است که دوباره، پایتخت شاهنشاهی را به تیسفون بریم»

روانش به سپنتا مینو که دلش تا فرجامین دم زندگانی، به یاد و برای ایران بزرگ می‌تپید.

دوشنبه 24 خردادماه 1395 ـ هوشنگ طالع