خبر

سخنی دیگر با استاد شهرام ناظری

به دنبال انتشار مقاله بانو مینا ایزدی با عنوان «سخنی با استاد شهرام ناظری دربارهٔ مولوی بلخی»، استاد ناظری، جوابیه‌ای را به ايرانبوم ارسال کردند، که در روز گذشته منتشر شد. دست‌اندرکاران ایرانبوم ضمن سپاسگزاری از ایشان ذکر نکته‌ای را بایسته می‌دانند. از آنجا که ما در زمینه فرهنگ ایران کار می‌کنیم با موسیقی نیز نا آشنا نیستیم. کسانی در بین ما هستند که این هنر را بسیار خوب می‌شناسند، کارنامه شما یکی از درخشانترین کارنامه‌ها در بین خنیاگران ایران است، ما می‌دانیم که شما آغازگر بسیاری از نوآوری‌ها در موسیقی ایران بوده‌اید. شما در زمینه اشعار شاعرانی چون مولانا و اخوان ثالث به اندازه‌ای آثار ماندگار دارید که آنانی که در موسیقی ایران پرآوازه هستند تحت تاثیر کار شما قرار گرفته و در آثارشان شعرهای این شاعران را به کار گرفتند. کارهای زیبای شما با اشعار مولانا سبب شد تا جهان این شاعر ارزشمند ایرانی را بیشتر بشناسد، بی‌اغراق می‌توان گفت جشنواره سوفی میوزیک که امروزه در جهان برپا می‌شود وام‌دار ایرانیان است که شما در قله آن قرار دارید. باز هم این شما بودید که برای نخستین بار یاد آور شدید که باید برروی یادگارِ جاودان فردوسی بزرگ، شاهنامه کار شود که این سخن برخی از موسیقیدانان را به خود آورد که کار بر روی شاهنامه را خویشکاری خود بدانند.
ما در مقاله گذشته از تاثیرگذاریتان در موسیقی سخن گفتیم از این روی بر شما سخت گرفتیم. امیدواریم دیگر موسیقیدانان نیز از شما بیاموزند که نقد پذیر باشند چرا که آنچه ارزشمندتر است، خنیایِ ایران زمین است. استاد گرامی باز از بزرگواری‌تان سپاسگزاریم.