گزارش تصویری

دلوار؛ زادگاه شهید رییس علی دلواری 1

دلوار شهری است بندری بر کرانه ی خلیج فارس در استان بوشهر. دلوار مرکز بخش دلوار شهرستان تنگستان است. این شهر در جنوب غربی شهر بوشهر و در فاصله ی کمی از دماغه هلیله قرار گرفته و زادگاه رییس ‌علی دلواری قهرمان مبارزه با انگلیسی‌ها در جنوب ایران است.

عکس از: مجتبا عالیخانی


تندیس شهید رییس علی دلواری در میدان شهر دلوار  ^

 


موزه ی شهید رییس علی دلواری  ^