گزارش تصویری

گزارش تصویری از برازجان در استان بوشهر 3

استان بوشهر با مساحتی حدود بیست و هفت هزار و شش‌صدو پنجاه و سه کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران واقع گردیده است. این استان از شمال به استان خوزستان و بخشی از کهکیلویه و بویر احمد، از جنوب به خلیج فارس و بخشی از استان هرمزگان، از شرق به استان فارس و از غرب به خلیج فارس محدود است. استان بوشهر با خلیج فارس بیش از شش ‌صد کیلومتر مرز دریایی دارد و از اهمیت سوق‌الجیشی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است. شهر برازجان در ۶۵ کیلومتری شمال شرقی بندر بوشهر و بر سر راه ارتباطی و بازرگانی شیراز به بوشهر واقع شده است. در دنباله عکسهایی از شهر برازجان آورده شده است.

عکس از: مجتبا عالیخانی