انجمن‌ها

یکصد و هشتاد و هشتمین (188) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

انجمن فرهنگی مهرگان
نشست 188 ـ پسین پنج‌شنبه دوم اردیبهشت ماه 1398

یکصد و هشتاد و هشتمین نشست انجمن فرهنگی مهرگان در ساعت 17 و 45 دقیقه دوم اردیبهشت ماه 1398 با هم‌خوانی سرورد «ای‌ایران ، ای مرز پرگهر» رسمیت یافت. در آغاز آقای شمس خلخالی مدیریت نشست ضمن خواندن غزلی به باشندگان خوش‌آمد گفتند.

نخستین سخن‌ران این نشست آقای تیرداد انصاری بودند که درباره‌ی « فوتبال » و پیروزی‌های ایرانیان بدون مربی بیگانه سخن گفتند.

سپس بانو هما ارژنگی ، تازه‌ترین سروده‌ی خود به نام « نادرشاه » را پیش‌کش باشندگان نمودند.

دومین سخن‌ران نشست آقای دکتر محمد رسولی بودند که پیرامون کتاب تازه‌ی خود به نام « بوفی کور » که در حقیقت « زند » و « پازند » کوتاهی است بر بوف کور صادق هدایت، سخن گفتند.

در این بخش از برنامه آقای مهندس محمدتقی حرآبادی، با خواندن بخش‌های از شعرهای خود درباره‌ی آزادسازی « خرمشهر» و نیز «خیام »، غزلی را پیش‌کش حاضران کردند.

سپس استاد محمود قاضی زاهدی، چهره‌ی بانو سعیده قدس بنیان‌گذار موسسه‌ی «محک» را در انجمن مهرگان رونمایی کردند.

سخن‌ران دیگر نشست آقای مهندس فرشاد فرشیدراد بودند که به گونه‌ی تخصص درباره‌ی واژه « امرداد » و « خرداد » سخن گفتند.

در این بخش از برنامه آقای مهندس ناصر نهجوی ، دو سرود میهنی با شعر بانو توران شهریاری از هموندان دیرگان انجمن مهرگان ، اجرا کردند.

سپس آقای دکتر هوشنگ طالع درباره‌ی جنگ تحمیلی و آزادسازی خرمشهرسخن راندند.

این نشست در ساعت 20 و 30 دقیقه به پایان رفت و سپس از حاضران با افطار پذیرایی به عمل آمد.