شعر

مادر گنج پربها

برگرفته از روزنامه اطلاعات

مادر من، مظهر صدق و صفاست

سینه‌اش آیینۀ مهر و وفاست

حک شده برسینۀ من نام او

دیده به دیدار رخش مبتلاست

چون به نماز ایستد از روی عشق

برسرسجاده دعا گوی ماست

درس محبت دهدم با حدیث

عاشق قرآن و کلام خداست

گر که به دردی بشوم مبتلا

اوست که بر درد دل من دواست

مهر و وفا در دل او جلوه‌گر

وصف او را هرچه بگویم رواست

 

هانیه طالبی کلاس دوم راهنمایی - گلپایگان