دیداری

پرونده دیداری (فیلم) شاهنامه‌خوانی استاد شهرام ناظری

خبرآنلاین - استاد شهرام ناظری نخستین خواننده ردیف دستگاهی ایران است که به صورت جدی و تخصصی به سراغ اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی رفته و تا به حال چند اجرای موسیقی با محور اشعار شاهنامه برگزار کرده است.

بارگذاری (دانلود) شاهنامه‌خوانی استاد شهرام ناظری