کتاب‌

معرفی کتاب ناسیونالیسم ایرانی

ناسیونالیسم ایرانی

نوشته‌ی دکتر هوشنگ طالع

انتشارات سمرقند

بارگیری کتاب الکترونیکی «ناسیونالیسم ایرانی» نوشته «دکتر هوشنگ طالع»

کتابی است درباره‌ی ریشه‌های ناسیونالیسم در ایران و نظر به سیر این اندیشه در اروپا.
"ملت" در اروپا موجودیت تازه‌ای است که به سده هجدهم میلادی می‌رسد، در حالی که دیرینگی این اندیشه در ایران، چندین هزار سال است.
آگاهی ما، با خواندن این کتاب، به مباحث گوناگون ناسیونالیسم علمی در زمینه‌ی مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، می‌تواند بیش از پیش گردد.