پنج شنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌

کتاب‌

معرفی کتاب آذربایجان و اران

پرفسور عنایت ا... رضا در این کتاب به یکی از مسائل مهم تاریخی معاصر می پردازد: مسئله ی آذربایجان. در دهه های آغازین سده ی بیستم میلادی، به دنبال سرخوردگی بر آمده از شکستهای دوران قاجار، که به جداشدن سرزمینهایی از پیکر ایران در شمال و شرق کشور انجامیده بود، گروهی از سیاستمداران کشور «اران» در شمال رود ارس، کشور خود را «جمهوری آذربایجان» نامیدند.

کتابی بهتر از هیچ

با پایان یافتن دولت ماد در سال 550 پیش از میلاد و پدیدآمدن امپراتوری هخامنشی به دست کوروش بزرگ، سررشته‌داری ایران در اختیار پارسیان قرار گرفت که کشورشان شامل سرزمین‌های سوریه، میانرودان، مصر، آسیای کوچک، دولتشهرها و جزایر یونانی و بخشی از شبه قاره هند بوده است. از این زمان حکومت‌های ایرانی به تدریج در صدد گسترش سرزمین خود برمی‌آیند و به این ترتیب، بخش بزرگی از جهان را زیر فرمان خود می‌گیرند که تقریبا تا پایان دوره ساسانی و حمله عرب می‌پاید.

معرفی کتاب مهاجرت سوسیالیستی

عقاب علی احمدی
با پیروزی انقلاب سوسیالیستی در کشور روسیه که تاسیس «اتحاد جماهیر شوروی» را در پی داشت، انقلابیان سوسیالیست تبلور و تجلی آرزوهای خود را در قامت نظام سیاسی شوروی و زمامداران آن یافتند.

معرفی کتاب اسرار کودتا

گزارش رسمى 200 صفحه اى سیا درباره ى کودتاى 1953 در ایران که به تازگى به دست نیویورک تایمز افتاده است، به نحو قابل ملاحظه اى بر فهم ما از کودتا مى افزاید.

در همین زمینه