صنایع دستی

صنایع دستی لرستان بیش از ۷۵ درصد خسارت دیدند

معاون صنایع دستی استان لرستان میزان خسارت‌های ناشی از سیل به کارگاه‌ها، تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع دستی این استان را ۷۵ درصد و حدود ۷ میلیارد تومان اعلام کرد.

افشین باباحسینی در گفت‌وگو با ایسنا درباره میزان خسارت‌های ناشی از سیل به کارگاه‌ها، تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع دستی، اظهار کرد: بر اساس برآوردهای تقریبی که داشتیم، شهریت برخی شهرهای استان همانند شهر معمولان و شهرستان پل‌دختر، بیش از ۹۰ درصد از بین رفته است و همین باعث شده تا حجم عظیمی از کارگاه‌ها و مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی نیز از بین برود.

او ادامه داد: برآورد تقریبی از سطح استانی حاکی از حدود ۷۵ درصد تخریب زیرساخت‌ها، کارگاه‌ها و مشاغل خانگی ون همچنین مواد اولیه صنایع دستی است. در مجموع ۷ میلیارد تومان به زیرساخت‌های صنایع دستی استان لرستان خسارت وارد شده است.

معاون صنایع دستی استان لرستان، خاطرنشان کرد: در شهرستان‌هایی همانند پل‌دختر، کوه‌دشت، معمولان و نورآباد بین ۵۵ تا ۹۵ درصد خسارت وارد شده است و در استان‌هایی همانند خرم‌آباد، بروجرد، الیگودرز، ازنا، درود و الشتر میزان خسارت بین ۱۵ تا ۴۵ درصد اعلام شده است.

بابا حسینی همچنین درباره برنامه‌های این معاونت برای جبران خسارت‌های واردشده، گفت: در وهله نخست برآوردها را به سازمان مرکزی، استاندار و ستاد مدیریت بحران اعلام کردیم. همچنین درخواست داده‌ایم که در فراهم شدن تسهیلاتی که پیشتر درخواست داده شده بود، همکاری کنند. با سازمان‌های مردم نهاد و اداره کار نیز رایزنی‌های انجام داده‌ایم که بتوانیم جبران خسارت کنیم.