دیده‌بان مازندران

برگزاری نشست پایانی همایش دریای مازندران

نشست پایانی همایش دریای مازندران روز یک‌شنبه 25 مهر 1389 ساعت 17:30 برگزار می‌شود.

در این نشست نتیجه‌گیری و میزگرد پرسش و پاسخ با حضور دکتر هوشنگ طالع و دکتر هرمیداس باوند و دیگر استادان خواهد بود.

مکان برگزاری همایش در محل دائمی انجمن مهرگان است.

با حضور فعال و طرح پرسش‌های منطقی بر ارزشمندی این همایش بیفزایید.