انجمن‌ها

برپایی ایستگاه حمایت از حیوانات در اراک

به گزارش روابط عمومی سبزاندیشان اراک، «کارگروه مهر» موسسه زیست محیطی سبز اندیشان اراک، ایستگاه حمایت از حیوانات را در میدان کوهنورد (ورودی دره گردو) در روز جمعه ٩بهمن 1394، از ساعت ٩ تا ١٥ برپا خواهد کرد.

این ایستگاه به منظور  فرهنگ سازی حمایت از حیوانات دایر می شود و خدماتی در قالب برنامه های آموزشی متفاوت برای شرکت کنندگان در مورد حیوانات ارائه می شود.

شرکت برای عموم آزاد بوده و با برنامه‌های مختلف برای شرکت کنندگان و کودکان برگزار خواهد شد.