انجمن‌ها

برگزاری نشست همگانی پایان سال انجمن افراز (اسفند 92)

انجمن افراز از دوستان و یاران و هموندان قدیم و جدید خود دعوت می نماید برای آگاهی از فعالیت یک ساله انجمن و اساسنامه و ساختار نوین آن در نشست پایانی سال شرکت نمایند.

زمان : پنجشنبه ۲۲ اسفند 1392 17 تا 19
نشانی : ونک – ولیعصر – خ توانیر – خ نظامی گنجوی – پارک نظامی گنجوی – سالن فرهنگسرا