نوروز

چهارشنبه سوری 1389-بخش دوم

تصاویری که در ادامه می آید، بخش دوم گزارش تصویری چهارشنبه سوری سال 89 در کاروانسرای شاه عباسی ده نمک در سمنان است که به دور از انحراف های پر سرو صدا به شیوه ای زیبا و دل نشین برگذار شد.